Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Cẩm nang thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 (chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên

 09/03/2023  1008

Cẩm nang thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 (chương trình dạy và học bằng tiếng Anh)

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Thái Nguyên
Mã trường: DTE

TT

Mã ngành đăng ký

Chương trình đào tạo

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

1

7340101 (TA)

Quản trị kinh doanh

(dạy và học bằng tiếng Anh)

A00; A01; C01; D01

50

2

7810103 (TA)

Tài chính

(dạy và học bằng tiếng Anh)

A00; A01; C01; D01

30

3

7340201 (TA)

Quản trị du lịch và khách sạn

(dạy và học bằng tiếng Anh)

A00; C00; C04; D01

30

4

7340115 (TA)

Quản trị Marketing

(dạy và học bằng tiếng Anh)

A00; C00; C04; D01

30


Nhấn để xem thông tin chi tiết!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN