Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Chương trình Đào tạo Chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường lao động quốc tế

 17/08/2021  840

Chương trình Đào tạo Chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường lao động quốc tế

Sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0 đã tạo ra những thay đổi lớn trong định hướng phát triển của thị trường lao động trong và ngoài nước. Bên cạnh đó xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ và toàn diện với các hiệp định tự do thương mại tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho lực lượng lao động Việt Nam. Tuy nhiên những sự thay đổi nhanh chóng và toàn diện này đang đặt ra không ít thách thức cho lực lượng lao động của Việt Nam. Thực tế nguồn lao động dồi dào giá rẻ sẽ không còn là lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư của Việt Nam, trong khi đó thị trường lao động ngày càng yêu cầu khắt khe hơn về trình độ tay nghề cũng như tư duy của người lao động. Toàn cầu hóa ngoài việc đem lại những cơ hội phát triển kinh tế đồng thời cũng mang lại những thách thức nhất định như là sự cạnh tranh đến từ các quốc gia khác. Cạnh tranh trong thị trường lao động được dự đoán sẽ là một thách thức rất lớn cho lực lượng lao động Việt Nam.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong đó nhấn mạnh việc “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” - là vấn đề then chốt để đưa đất nước phát triển trong thời gian tới. Theo đó, phải quan tâm đến việc nâng cao chất lượng nhân lực thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Cần phát huy tối đa các nguồn lực, chú trọng phát triển năng lực sáng tạo trong nhà trường, phát triển trường học ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng.

Chương trình chất lượng cao là chương trình đào tạo cử nhân chính quy được Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đầu tư xây dựng và phát triển dựa trên các chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trên thế giới. Chương trình ưu tiên đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên giỏi của trường và các trường quốc tế mà Nhà trường hợp tác, áp dụng phương pháp dạy - học đổi mới theo tiêu chuẩn của các nước phát triển, đào tạo người lao động theo hướng có khả năng làm việc ở môi trường quốc tế, các tập đoàn xuyên quốc gia… Lao động Việt Nam phải có năng lực thích ứng cao; có thể tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. … Để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

 

Đăng kí tham gia tư vấn trực tiếp

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN