Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ liên kết với Đại học Central Philippine

 02/08/2018  1003

1. Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế

- Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh và cử nhân Kế toán liên kết với Đại học Central Philippine;

- Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Quản trị hành chính công liên kết với Đại học Central Philippine;

- Chương trình đào tạo tiến sĩ Quản trị kinh doanh và Quản trị công liên kết với Đại học Central Philippine

2. Thông tin chung về các chương trình

-  Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh

-  Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

- Kiểm định chất lượng: Các chương trình của Đại học Central Philippine - Philippines đã được kiểm định chất lượng giáo dục bởi Ủy ban Giáo dục Đại học - Philippines.

- Hình thức đào tạo: Tập trung

- Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế đã được Giám đốc Đại học Thái Nguyên phê duyệt.

- Đại học Central Philippine cung cấp chương trình đào tạo là chương trình đào tạo gốc đang được sử dụng cho hệ đào tạo chính quy tập trung tại Đại học Central Philippine.

3. Quy mô tuyển sinh hàng năm

- Chương trình cử nhân: 50 sinh viên/năm

- Chương trình thạc sĩ: 40 học viên/năm

- Chương trình tiến sĩ: 20 NCS/năm

4. Cấp bằng

- Đại học Central Philipine cấp bằng và được Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

5. Đơn vị liên kết: Đại học Central Philippine

Tên đơn vị: Đại học Central Philippine, (CPU) Nước Cộng hòa Philippines

Địa chỉ: Lopez Jaena, St., Jaro, Iloilo City, Philippines

Giấy phép thành lập: Securities and Exchange Commission Registration No. 1767

Điện thoại: 063-33-3203824

Website: http//cpu.edu.ph


BÀI VIẾT LIÊN QUAN