Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Cơ cấu tổ chức

 16/03/2022  3644

CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

1. Sơ đồ tổ chức

    

2.  Đội ngũ cán bộ

 

 

 

 

Ảnh

 

 

TS. Bùi Thị Minh Hằng

VIỆN TRƯỞNG

- Lãnh đạo, quản lý chung các măt công tác của Viện: Tài chính, Xây dựng kế hoạch công tác, Thi đua khen thưởng, Tổ chức và nhân sự, Công tác Đảng

- Trực tiếp quản lý và phát triển các chương trình liên kết đào tạo quốc tế các bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ;

- Chỉ đạo, quản lý công tác đào tạo, tài chính các chương trình: chất lượng cao, đào tạo lưu học sinh, trao đổi sinh viên, tư vấn du học.

Email: buithiminhhang@tueba.edu.vn

Phone:  +84 96 3727700

Room: P501 - Tầng 5 - Nhà Hiệu bộ - TUEBA

 

 

 

 

 

 

 

         TS. Nguyễn Thành Vũ

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

- Chỉ đạo, quản lý công tác nội chính, bao gồm: Chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; công tác Đoàn, duy trì nề nếp và kỷ luật lao động của cán bộ Viện ĐTQT;

- Chỉ đạo, quản lý công tác tuyển sinh các chương trình, thực tập sinh tại nước ngoài, sinh viên quốc tế

- Chỉ đạo, quản lý công tác Khảo thí và HSSV của chương trình đào tạo Chất lượng cao.

Email: ntvu.jlu@gmail.com

Phone: +84 96 8874345

Room: P501 - Tầng 5 - Nhà Hiệu bộ - TUEBA

 

 

 

 

 

 

 

TS. Vũ Thị Mai Anh

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 1

- Phụ trách các chương trình 2+2, 4+0, LHS Lào, LHS Trung Quốc, Cử nhân CPU;

- Quản lý chương trình đào tạo CLC: Phụ trách công tác HSSV, Khảo thí và đảm bảo chất lượng;

- Phụ trách công tác nữ công của Viện; quản lý theo dõi nguồn lương cho CBNV.

Email: vuthimaianh@tueba.edu.vn

Phone: +84 98 5610987

Room: P501 – Tầng 5 – Nhà Hiệu bộ

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Phương

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 2

- Quản lý chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sỹ liên kết với Đại học Central Philippine: phụ trách công tác đào tạo, tài chính;

- Quản lý đào tạo chương trình đào tạo chất lượng cao bậc đại học: công tác đào tạo, tài chính, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên, hoạt động ngoại khóa.

Email: phuongphuong89tn@gmail.com

Phone: 84 97 6359409

Room: Phòng 501 - Tầng 5 - Nhà Hiệu bộ - TUEBA

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Tạ Thị Huyền Trang

CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 3

- Phối hợp quản lý chương trình tiến sĩ liên kết với Đại học Central Philippine: công tác Quản trị-Phục vụ, Khảo thí, Khóa BSKT, thanh toán cho đối tác.

- Phối hợp quản lý chương trình đào tạo chất lượng cao (phụ trách công tác Quản trị - Phục vụ).

- Phụ trách công tác quản lý sinh viên quốc tế; đoàn ra, đoàn vào, dịch thuật tài liệu.

- Công tác văn phòng

Email: tatrang17290@gmail.com

Phone: +84 97 3868275

Room: Phòng 501 – Tầng 5 – Nhà Hiệu bộ - TUEBA

 

 

 

 

 

 

ThS. Phan Thanh Tố

CÁN BỘ TUYỂN SINH

- Phụ trách công tác tuyển sinh các chương trình; tìm kiếm khai thác các chương trình hợp tác;

- Phụ trách các công tác Công Đoàn, công tác Đảng của Viện;

- Phụ trách công tác quản lý tài sản của Viện;

Email: pthanhto@mail.com

Phone: +84 97 4259267

Room: Phòng 501 – Tầng 5 – Nhà Hiệu bộ - TUEBA


BÀI VIẾT LIÊN QUAN