Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Thời khoá biểu K19 Chất lượng cao (Học kỳ 1 năm học 2022-2023)

 26/09/2022  2156
LỊCH HỌC K19 CLC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 -2023 
Sinh viên xem thông tin chi tiết về lịch học và bảng quy định thời gian ra vào lớp mỗi tiết học dưới dây:
I. Thời khoá biểu các môn tiếng Anh
1. Lớp K19 Quản trị kinh doanh chất lượng cao
2. Lớp L19 Kế toán tổng hợp chất lượng cao
3. Lớp K19 Tài chính chất lượng cao và K19 Quản trị Du lịch & Khách sạn CLC
II. Thời khoá biểu môn Triết học và Giáo dục thể chất
1. Lớp K19 Quản trị kinh doanh chất lượng cao và K19 Quản trị du lịch & Khách sạn CLC
2. Lớp K19 Kế toán tổng hợp chất lượng cao và Lớp K19 Tài chính chất lượng cao

BÀI VIẾT LIÊN QUAN