Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Thống kê số lượng sinh viên các lớp CLC

 24/09/2020  698

THỐNG KẾ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC

TT

Chương trình đào tạo

K14

(2017-2021)

K15

(2018 – 2022)

K16

(2019-2023)

K17

(2020-2024)

1

Kế toán tổng hợp

0

13

31

18

2

Quản trị kinh doanh

18

14

24

40

3

Tài chính

0

4

3

9

4

Quản trị du lịch và Khách sạn

0

2

8

16

 

Tổng cộng : 199

18

34

64

83

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN