Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo

 02/08/2018  731

Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo

- Tổng diện tích thư viện: 400 m2 , trong đó diện tích phòng đọc: 100 m2

- Số chỗ ngồi: 40; Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 02

- Phần mềm quản lý thư viện: Tích hợp Elib

- Thư viện điện tử: Elib.tueba.edu.vn,  được kết nối với Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên, có 656 đầu sách với 37.669 cuốn và 167 tài liệu số hóa.

Nhà trường có 03 nguồn học liệu phục vụ cán bộ, giảng viên và người học gồm: thư viện của Nhà trường, thư viện do Mạng lưới giáo dục đại học Châu Á (ANHE) tài trợ, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên.

Tính đến tháng 10/2016, Thư viện Trường có 656 đầu sách, với 37.669 cuốn sách, giáo trình. Trong đó, có 417 đầu giáo trình, 64 đầu sách tham khảo bằng tiếng Việt và 175 đầu sách bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, Trung tâm học liệu của Đại học Thái nguyên có 1.758 đầu sách giáo trình, với 20.191 cuốn thuộc các lĩnh vực kinh tế, quản lý, kế toán và quản trị kinh doanh, đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Nhà trường đã được Mạng lưới giáo dục đại học Châu Á (ANHE) tài trợ gần 1.000 đầu sách thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán và quản trị kinh doanh, trong đó có gần 500 đầu sách bằng Tiếng Anh mới được xuất bản trong những năm gần đây. Bên cạnh hệ thống giáo trình, sách tham khảo, thư viện có 26 đầu tạp chí chuyên ngành phục vụ cán bộ, giảng viên và người học tham khảo.

Nhằm đa dạng loại hình phục vụ độc giả, bên cạnh nguồn tài liệu in ấn, từ năm 2013 Nhà trường đã xây dựng kho tài liệu điện tử phục vụ cán bộ, giảng viên và người học truy cập để tham khảo từ xa qua Internet với tổng số đầu tài liệu là 1.227 cuốn, bao gồm giáo trình, tài liệu tham khảo và khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp. Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viên và người học còn được sử dụng thư viện điện tử với số lượng là 950 đầu sách của Trung tâm Học liệu - ĐHTN. Trung tâm Học liệu - ĐHTN là một trong số Trung tâm Học liệu lớn của Việt Nam, là thành viên của Chi hội Thư viện các trường Đại học, Cao đẳng nên được kết nối mạng với một số thư viện của các trường Đại học như Trung tâm học liệu Đại học Đà Nẵng, Trung tâm học liệu Đại học Huế, Trung tâm học liệu Đại học Cần Thơ; đồng thời còn kết nối mạng với một số thư viện, cơ sở dữ liệu điện tử phổ biến hàng đầu thế giới như: AGORA, HINARI, OARE, IGPUBLISH, ProQuest Central,  ScienceDirect, Scopus, CSDL của Worldbank và một số CSDL tiếng Việt.

Danh sách tài liệu tham khảo

Ấn để tải về

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN